"De grootste uitdaging voor ons als samenleving is niet per sé het gevaar van klimaatverandering of oorlogen, maar ons gebrek aan bereidheid om gezamenlijk aan oplossingen te werken. Zonder samenwerken zijn onze uitdagingen niet op te lossen. Dus de oproep uit het coalitieakkoord blijft onverminderd belangrijk: we moeten het samen doen! We moeten dingen anders doen! Als gemeenteraad en college, als individu en als samenleving."