Als afgestudeerd bioloog en milieukundige ken ik het belang van een groene en gezonde leefomgeving. Vanuit deze achtergrond ben ik jarenlang werkzaam geweest als adviseur op het vlak van land- en watermanagement. Hierdoor heb ik de nodige kennis opgebouwd over waterbeheer, klimaatadaptatie en duurzaamheid. Op dit moment werk ik aan innovatie en vernieuwing bij drinkwaterbedrijf Vitens. Innovatie kan een belangrijke rol vervullen bij het oplossen van bestaande (milieu)problemen. Naast het experimenteren met nieuwe technologieën vraagt dit vooral om het inspireren en verbinden van mensen en delen van kennis en ideeën. Dit is een belangrijk onderdeel van mijn dagelijkse werk. Innoveren is mensenwerk en veel meer dan alleen het toepassen van nieuwe technologie.