Het moet anders en het gaat anders. SAMEN!

Daarom heeft de coalitie waar GroenLinks deel van uitmaakt er dit jaar voor gekozen ook de Algemene Beschouwingen samen te doen. Namens de fracties van GroenLinks, PvdA, D66, VVD en Lokaal Belang heeft de fractievoorzitter van de PvdA ons aller Algemene Beschouwingen uitgesproken. We doen het dus echt SAMEN!