Plukbosjes
We geven ondersteuning aan initiatieven van bewoners en ondernemers die de gemeente groener willen maken. Bijvoorbeeld door aanleg van buurt(moes)tuinen, plukbosjes en fruitbomen in de openbare ruimte. Of door zelfbeheer van groen of het openstellen van grond in eigendom. Bomen worden alleen gekapt als dit onvermijdelijk is.