Een duurzame toekomst
Om de van het Klimaatakkoord te halen, neemt de gemeente hierbij het voortouw door het goede voorbeeld te geven. Daarnaast zetten we in op klimaatadaptatie. Dat kunnen we niet alleen, we hebben onze maatschappelijke partners en de bewoners hiervoor nodig. Samen gaan we streven naar zo spoedig mogelijk energieneutraal en ondertussen wel anticiperen op klimaatverandering.