Betaalbaar en goed wonen voor iedereen
Bezuinigingen zetten de sociale huisvesting onder druk. Prettig en betaalbaar wonen is daardoor zo goed als onmogelijk geworden voor lage en middeninkomens, starters en nieuwkomers. Wij willen kernen waar genoeg betaalbare woningen beschikbaar zijn voor mensen die in de buurt opgroeiden, voor ouderen die een toegankelijke woning zoeken, maar ook voor iedereen die wil bijdragen aan de levendigheid van de gemeente, die hier wil werken of een nieuw en veilig bestaan wil opbouwen.