Als kersverse vader van 32 jaar oud maak ik mij hard voor de toekomst van Gemeente Zevenaar. Ik wil alle inwoners, maar in het bijzonder de jongeren, een gezonde en kansrijke toekomst geven in onze mooie gemeente. Iedereen moet gezien en gehoord worden, kunnen zijn wie diegene wil zijn, zich veilig, geaccepteerd en welkom voelen en de mogelijkheid krijgen om gezond te kunnen leven in een omgeving met mooie natuur en veelzijdige cultuur. Bestaanszekerheden als voldoende inkomen, werkgelegenheid en een passende woning voor iedereen zijn daarbij een voorwaarde.