Sinds een jaar maak ik deel uit van het fractieoverleg binnen GroenLinks. De directe aanleiding om erin te stappen was  enerzijds mijn bestuurlijke betrokkenheid bij het Welkomhuis, een Stichting die een laagdrempelige huiskamer aanbiedt aan mensen die psychisch kwetsbaar zijn en anderzijds mijn medewerking in de werkgroep Fair Tradegemeente die zich inzet om deze titel voor de gemeente Zevenaar te behalen.