GroenLinks is in de Zevenaarse raad noodzakelijk om de gemeentelijke koers meer sociaal links te krijgen. En om aandacht voor en focus op bewustwording te houden hoe iedere burger zijn of haar steentje kan bijdragen aan een duurzame, schone en groene eigen leefomgeving. Ook degenen met een smalle beurs, want ook veel kleine stapjes zetten een verandering in gang.