Waarom ik na 4 enerverende maar ook intensieve jaren met ups en downs nog steeds zin heb om als lijsttrekker van GroenLinks door te gaan? Omdat ik nog steeds de ambitie heb het leven voor de inwoners van Zevenaar een stukje beter te maken. Dat dit als kleinste raadsfractie in de oppositie niet altijd makkelijk is, mag evident zijn, maar met creatieve ideeën, juiste samenwerking en goede argumenten hebben we afgelopen jaren toch het nodige bereikt: behoud van de NME, insectenvriendelijk bermbeheer, een onderzoek naar gescheiden afval op scholen en de Ja-Ja sticker bijvoorbeeld. Maar vooral ook het kritisch volgen van het collegebeleid, het stellen van veel technische vragen, samenwerken en in het debat werken aan een betere oplossing of uitwerking van een plan. Dat hebben we de afgelopen vier jaar gedaan en daar gaan we mee door.