Dank, dank, dank aan al onze 1105 kiezers. Jullie hebben ons van 1 naar 2 gemeenteraadszetels getild.