Op 3 juli heeft Bart Kagei de reactie van GroenLinks op de kadernota van de gemeente Zevenaar uitgesproken tijdens de algemene beschouwingen.

In deze tijden van financieel zwaar weer, grote uitdagingen en onzekere tijden zijn juist inspirerende, vernieuwende ideeën, daadkracht en draagvlak van groot belang.

Zwaar weer, want we hoeven maar naar de voorjaarsnota en de kadernota te kijken om te weten hoe de gemeente er financieel voor staat. Uitdagingen in de vorm van het klimaatakkoord en de energietransitie, de omgevingswet, de overheveling van het beschermd wonen en maatschappelijke opvang, en het financieel uit de pas lopen van de vele gemeenschappelijke regelingen.

Voor de volledige tekst van de algemene beschouwing van GroenLinks klik op de knop Meer lezen.