GroenLinks leden en sympathisanten uit Rijnwaarden tekenen de officiële ondersteuningsverklaring op het gemeentehuis. GroenLinks leeft dus ook in Rijnwaarden.

Negen ondersteuners zijn op onze oproep afgekomen om GroenLinks officieel en met naam en toenaam te ondersteunen. Met de Zevenaarse ondersteuners erbij gaan we zeker het minimaal aantal halen en dan is het zover: GroenLinks LIJST 8. (Waarom lijst 8: de overige 7 partijen zitten al in de raad en krijgen een hoger nummer.) Als we morgen het formele aantal halen, volgt er zeker een nieuw bericht.