Motie van GroenLinks aangenomen om leges voor slopen van monument gelijk te trekken met leges voor slopen van beschermd dorps- of stadsgezicht met steun van D66, CDA, PvdA en SP. Helaas niet unaniem, het lokale algemene historische besef in de gemeente Zevenaar zwabbert nog steeds.

GroenLinks vindt dat er in het  kader van monumentenbeleid een drempel opgeworpen moet worden voor het aantasten of slopen van monumenten, in plaats van het aan te moedigen met een zeer laag, hoogstwaarschijnlijk niet kostendekkend legestarief. Vanuit goed monumenten- en erfgoedbeleid is een laag legestarief (veel lager dan voor een gewoon huis) vreemd en niet acceptabel. Hiermee wordt met de tariefstelling gesuggereerd dat het slopen van een monumentaal pand door de gemeente wordt gestimuleerd ten gunste van niet-monumentale panden.