De 'groenversneller' van Zevenaar. Dat is volgens Bart Kagei de belangrijkste rol van GroenLinks in gemeenteraad van Zevenaar.

Zowel voor de gemeente Zevenaar als GroenLinks betekent 2018 een nieuwe start. Een nieuwe gemeente, een nieuwe organisatie, een nieuwe raad en een nieuw college. En, na een raadsperiode  van afwezigheid, de terugkeer van GroenLinks in de raad. Een terugkeer die wij gestalte willen geven in de vorm van het in de spotlight zetten van en aandacht vragen voor een duurzame, rechtvaardige en inclusieve samenleving. In een gemeente waar het goed wonen, werken en leven is.

Lees de Algemene Beschouwingen van GroenLinks naar aanleiding van de Meerjarenbegroting 2019-2022.