GroenLinks Zevenaar, de PvdA en de SP gaan niet in zee met Liemers Solidair

Het bestuur van GroenLinks De Liemers vindt ledeninitiatief belangrijk en zal daar ook altijd serieus aandacht aan besteden. Dat heeft het ook gedaan aan het initiatief van Liemers Solidair. Zeker omdat deze beweging een eigen initiatief is van een paar Liemerse GroenLinks leden.

Het bestuur heeft het initiatief besproken en de meningen van de GroenLinks-fracties in de Liemers gepeild, waarbij tevens is gevraagd of er behoefte is aan een nauwere samenwerking met de SP en de PvdA. De conclusie was helder: er is geen behoefte aan meer samenwerking dan de goede onderlinge verstandhouding die we nu al hebben. De bereidheid om samen op te trekken in situaties waarin onze standpunten raakvlakken hebben is er, en dan willen we ook graag samen tot een gezamenlijk standpunt komen. Dat zal geregeld voorkomen, maar zeker niet op alle onderwerpen en dat geeft de individuele indentiteit van de verschillende partijen weer.

De conclusie van de betrokken partijen is helder. Iedere partij wil vanuit zijn eigen visie en prioriteiten, gebaseerd op hun eigen programma en achterban, waarmee democratische legitimiteit is gewaarborgd, al dan niet draagvlak verlenen aan voorgenomen besluiten.

Kortom GroenLinks, de PvdA en de SP in Zevenaar zien vooralsnog geen reden om in te gaan op de uitnodiging van de politieke beweging ‘Liemers Solidair’ om tot een samensmelting van de drie partijen te komen in de aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Als reactie op deze uitnodiging hebben wij samen met de andere twee partijen een persbericht opgesteld waarin wij onze reactie geven op dit voorstel.

Persbericht: Samenwerking PvdA, GroenLinks, SP Zevenaar

Begin juni is door initiatiefnemers Age Kamermans en Bas Elfrink Het Manifest Liemers Solidair opgesteld en gedeeld met de afdelingen PvdA, GroenLinks en SP binnen de Liemerse gemeenten. Hierop volgend hebben de Zevenaarse afdelingen PvdA, GroenLinks, en SP een uitnodiging ontvangen voor een openbaar gesprek op 22 juni.

De afdeling PvdA, GroenLinks en SP Zevenaar herkennen zich niet in de situaties die geschetst worden rondom dit proces door initiatiefnemers. Daarnaast is de timing, tegelijkertijd met een hele belangrijke Commissievergadering onmogelijk in de planning. De partijen voelen zich geroepen te reageren door middel van dit Persbericht over onze visie op samenwerking.

Goede samenwerking kenmerkt zich door een transparante communicatie. In Zevenaar werken de PvdA, GroenLinks en SP reeds op zeer veel verschillende manieren samen. Samenwerken doen we al jaren. Altijd vanuit de inhoud en iedere partij vanuit zijn eigen ideologie en normen en waarden.

Opgelegd samenwerken op basis van een Manifest Liemers Solidair werkt niet. Niet op deze manier. Communicatie, transparantie en in vroeg stadium samenwerken werkt wel. Dat zullen we altijd doen en blijven doen. Durf is te staan voor je eigen normen en waarden. Lef is staan voor je eigen Partij ideologie. De komende maanden, in voorbereiding naar de herindelingsverkiezing op 22 november, zijn we druk bezig met ons verkiezingsprogramma’s, de inhoud! Inhoud gekoppeld aan Partij ideologie, van daaruit gaan we graag de samenwerking aan!

Namens PvdA Zevenaar-Rijnwaarden, GroenLinks Liemers, SP Zevenaar.